2021 m.

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

Metinis

20 vsafas 5 priedas 20 vsafas 5 priedas 20 vsafas 5 priedas Finansinės būklės ataskaita už 2021 m.
20 vsafas 4 priedas 20 vsafas 4 priedas 20 vsafas 4 priedas
FBA 2021-03-31 FBA 2021-06-30 FBA 2021-09-30
VRA 2021-03-31 VRA 2021-06-30 VRA 2021-09-30
Aiškinamasis raštas Aiškinamasis raštas Aiškinamasis raštas
Forma Nr. 2 2021-03-31 Forma Nr. 2 2021-06-30 Forma Nr. 2 2019-09-30  Aiškinamasis raštas