Vaikų muzikos studija

Vaikų muzikos studija yra kultūros centro padalinys, teikiantis vaikams muzikinio išsilavinimo pradmenis, ugdantis jų muzikinę kultūrą. Vaikai į muzikos studiją priimami vaikams ir (arba) tėvams pateikus žodinį prašymą.

Studija įkurta 1997 m. Tuo metu veikė fortepijono, kanklių, birbynės, akordeono, armonikos, smuiko ir vokalo klasės, Močiutės mokyklėlė ikimokyklinio amžiaus vaikams. 2000 m. studijos mokiniai susibūrė į kolektyvus – veiklą pradėjo liaudiškos muzikos kapela ,,Aitvarai“, smuikininkų ansamblis, mergaičių armonikininkių ansamblis ,,Petronės armonika“, mergaičių ir merginų vokaliniai ansambliai, prie studijos kolektyvų prisijungė nuo 1991 m. veikiantis folkloro ansamblis ,,Ringužis“. Studijos kolektyvai – daugkartiniai rajono ir šalies konkursų dalyviai bei laureatai, Dainų švenčių, TV laidos ,,Duokim garo“ dalyviai, koncertavę įvairiose Lietuvos vietovėse, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje.

Šiuo metu muzikos studijoje veikia fortepijono, solinio dainavimo, smuiko, akordeono ir armonikos, lėlių teatro būreliai, skudutininkų ansamblis, tradicinės muzikos kapela ,,Obelytė“. Studijos lankytojai ruošia koncertines programas ir jas atlieka kultūros centro, vaikų muzikos studijos rengiamuose, jau tradiciniais tapusiuose, Sausio 13 -osios, Motinos dienos, Tarptautinės vaikų gynimo dienos, kalėdiniuose renginiuose.

Vaikų muzikos studijos mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir festivaliuose: Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis“, Lietuvos vaikų ir moksleivių dain7 konkurse ,,Dainų dainelė“, šalies armonikininkų varžytuvėse ir t.t.

 

VAIKŲ MUZIKOS STUDIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  • teikti vaikams bendrąjį muzikinį išsilavinimą,
  • ugdyti jų meninį skonį bei patriotiškumą remiantis tautos kultūra, liaudies tradicijomis ir papročiais,
  • ugdyti meno ir muzikos mylėtojus, mėgėjų meno veiklos dalyvius, meno propaguotojus,
  • siekti, kad pradiniai muzikinės veiklos įgūdžiai būtų tinkamo meninio lygio.

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS:

  • mokslo metai trunka nuo rugsėjo iki birželio mėnesio. Atostogų laikas muzikos studijoje atitinka bendrojo lavinimo mokyklų atostogų laiką,
  • mokymo procesas derinamas su pamokomis bendrojo lavinimo mokyklose,
  • vaikų muzikos studijos mokslo metų pabaigoje rengiami pasiekimų koncertai, vaikai į užsiėmimus ateina du kartus per savaitę.