Vaikų muzikos studija

          Vaikų muzikos studija yra kultūros centro padalinys, teikiantis vaikams muzikinio išsilavinimo pradmenis, ugdantis jų muzikinę kultūrą. Vaikai į muzikos studiją priimami vaikams ir (arba) tėvams pateikus žodinį prašymą.

          Studija prie Miežiškių kultūros centro įkurta 1997 m. Tuo metu veikė fortepijono, kanklių, birbynės, akordeono, armonikos, smuiko ir vokalo klasės, Močiutės mokyklėlė ikimokyklinio amžiaus vaikams. 2000 m. studijos mokiniai susibūrė į kolektyvus – veiklą pradėjo liaudiškos muzikos kapela ,,Aitvarai“, smuikininkų ansamblis, mergaičių armonikininkių ansamblis ,,Petronės armonika“, mergaičių ir merginų vokaliniai ansambliai, prie studijos kolektyvų prisijungė nuo 1991 m. veikiantis folkloro ansamblis ,,Ringužis“.

          Studijos kolektyvai – daugkartiniai rajono ir šalies konkursų dalyviai bei laureatai, Dainų švenčių, TV laidos ,,Duokim garo“ dalyviai, koncertavę įvairiose Lietuvos vietovėse, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Vaikų muzikos studijos folklorinių šokių atlikėjai ir tradicinės muzikos kapela yra daugkartiniai vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso ,,Tramtatulis“, folklorinių šokių konkurso ,,Patrepsynė“ rajono ir regiono turų laimėtojai. Vokalinis ansamblis – kasmetis konkurso ,,Dainų dainelė“ rajono turo dalyvis ir laimėtojas, daugkartinis šalies turo dalyvis. Folkloro ansamblis ,,Ringužis“ – daugkartinis Dainų švenčių dalyvis, koncertavęs Lietuvos Prezidentūroje ir Seime.

         Kintant vaikų poreikiams, keičiamos ir muzikos studijos veiklos kryptys. Šiuo metu muzikos studijoje vaikai gali mokytis groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, armonika, dainuoti ir šokti. Studijoje veikia šie būreliai ir kolektyvai: folkloro ansamblis ,,Ringužis“, folklorinių šokių kolektyvas, fortepijono būrelis, vokalo klasė, pop choras, tradicinės muzikos kapela, smuiko būrelis, akordeono ir armonikos būrelis, šiuolaikinių šokių grupė „Tip top“, muzikinio teatro grupė.

        VAIKŲ MUZIKOS STUDIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  • teikti vaikams bendrąjį muzikinį išsilavinimą,
  • ugdyti jų meninį skonį bei patriotiškumą, remiantis tautos kultūra, liaudies tradicijomis ir papročiais,
  • ugdyti meno ir muzikos mylėtojus, mėgėjų meno veiklos dalyvius, meno propaguotojus,
  • siekti, kad pradiniai muzikinės veiklos įgūdžiai būtų tinkamo meninio lygio.

         MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS:

  • mokslo metai trunka nuo rugsėjo iki birželio mėnesio. Atostogų laikas muzikos studijoje atitinka bendrojo lavinimo mokyklų atostogų laiką,
  • mokymo procesas derinamas su pamokomis bendrojo lavinimo mokyklose,
  • vaikų muzikos studijos mokslo metųpabaigoje rengiami pasiekimų koncertai, vaikai į užsiėmimus ateina du kartus per savaitę.