Miežiškių kultūros centro kolektyvai

Folkloro ansamblis RINGIS

Vadovė RITA GASAITIENĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. petritarita@gmail.com

          1986-ieji – „Ringio“ įsikūrimo metai. Nuo 1986 m. iki 2011 m. kolektyvui vadovavo Valerija Bartulienė, jai talkino Aldona Petrulaitienė. Nuo 2012 m. ansambliui vadovauja Rita Gasaitienė.

          2008 m. kolektyvas pripažintas geriausiu Lietuvos kaimo folkloro ansambliu, ansambliui ir vadovei įteikta „Aukso paukštė“.

          Folkloro ansamblio „Ringis“ repertuare – daugybė aukštaičių krašto dainų, šokių, ratelių, smagių pajuokavimų ir pasakojimų. Per savo veiklos metus ansamblis paruošė 10 programų: „Užgavėnių vaizdelis“, „Žemynėla, būk sveika“, „Gardus alutis padarytas“, „Par šilalį jojo“, „Slauni mūsų giminėla“, „Linksmavakaris“, „Skrisk, sakalėli“, „Viešnagė nuskendusiame Čičinsko dvare“, „Kūčių vakaras“, „Paparčio žiedas“.  

          Ansamblis – visų šalies Dainų švenčių dalyvis, nuolatinis Panevėžio rajono ir miesto renginių dalyvis, Panevėžio rajono folkloro ansamblių festivalio „Par šilalį jojo“ iniciatorius. „Ringio“ dainų klausėsi Nidos, Mosėdžio, Alytaus, Kauno, Biržų, Rokiškio, Kupiškio, Kėdainių, Druskininkų, Šakių, Visagino žiūrovai, ansamblio koncertinių išvykų maršrutai pasiekė Latviją, Vokietiją, Olandiją.

          Ansamblio šūkis: „Jeigu reikia – tai ir bus!“. „Ringio“ žmonės tiki tuo, apie ką dainuoja: „Dar neišeisim, dar pabūsim, dar padainuosim daug dainų!“ 

          Folkloro ansambliui „Ringis“ suteikta mėgėjų meno kolektyvų  II kategorija.


Liaudiškos muzikos kapela RUDENĖLIS

Vadovė GRAŽINA KRIKŠČIŪNIENĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. grazina.kristina@gmail.com

Kolektyvas susibūrė 1986 m. rugpjūčio 8 d. Nuo veiklos pradžios iki 2009 m. pabaigos jam vadovavo Aldona Petrulaitienė. 2010 m. vadovės pareigas perėmė Gražina Krikščiūnienė.

Per veiklos laikotarpį kapela su koncertinėmis programomis aplankė ne tik daugelį Lietuvos miestų ir kaimų, bet ir koncertavo Nyderlanduose, Vokietijoje, Latvijoje, tapo įvairių konkursų nugalėtoja. 2016 m. Širvintose vykusiose Aukštaitijos regiono kaimo kapelų varžytuvėse „Kaimynėli, būki svečias“ užimta III vieta. Tradicinėje Aukštaitijos regiono kapelų šventėje-varžytuvėse „Kapelmaušis“ kapela yra laimėjusi prizinių vietų, apdovanota už geriausiai atliktus savo krašto, privalomus kūrinius. 2020 m. pelnė „Kapelmaušio“ Didįjį prizą. 2022 m. Aukštaitijos regiono tradicinių kapelų šventėje-varžytuvėse „Prie aukštaitiškos klėtelės“ tapo Pagrindinio prizo laimėtoja. 2023 m. Aukštaitijos regiono romansų atlikėjų konkurse „Sugrįžki, jaunyste“ laimėjo I laipsnio diplomą.

Kolektyvas – Lietuvos dainų švenčių Folkloro dienos dalyvis, dažnas svečias LRT laidoje „Duokim garo“.

„Rudenėlio“ tikslai – įsiklausyti į kiekvieno dalyvio nuomonę, sukurti kolektyve gerą nuotaiką, rinkti savo krašto liaudies kūrybą, populiarinti ją koncertuose ir tradicinėse šventėse, siekti, kad mūsų tautos lobiai sudomintų ir pritrauktų jaunimą.

Kapelai „Rudenėlis“ suteikta II mėgėjų meno kolektyvų kategorija.


Liaudiškos muzikos kapela RATASAI

Vadovas RAIMONDAS GRIKŠELIS

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. grikselis@gmail.com

Kolektyvas veiklą pradėjo 1997 m. Vadovo credo – „Ką dirbi – dirbk gerai!“.

Liaudiškos muzikos kapela „Ratasai“ ir vadovas apdovanoti Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondo įsteigta „Aukso paukšte“ nominacijoje „Geriausia 2006 metų liaudiškos muzikos kapela ir vadovas“.

 „Ratasai“ ne kartą pripažinta geriausia Panevėžio rajono kapela. Kolektyvas yra nuolatinis Dainų švenčių dalyvis, Panevėžio rajono kapelų varžytuvių „Kapelmaušis“, įvairių šalies liaudiškos muzikos švenčių, konkursų, varžytuvių dalyvis, nugalėtojas, LTV laidų „Duokim garo“ ir „Gero ūpo“   dalyvis.

Kolektyvas savo krašto liaudišką muziką yra pristatęs koncertinėse išvykose į tarptautinius dainų ir šokių, folkloro festivalius, šventes. Grota Vokietijoje, Suomijoje, Olandijoje, Danijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Estijoje.

Kapelai „Ratasai“ suteikta mėgėjų meno kolektyvų I kategorija.


Mišrus vokalinis ansamblis ALKUPIS

Vadovė LINA KAIRYTĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. kairyte.lina@gmail.com

Ansamblis veiklos metus skaičiuoja nuo 2000 m. Jo repertuare – klasikinė, sakralinė muzika, šiuolaikinių Lietuvos ir užsienio vokalinės muzikos kūrėjų dainos, populiariosios muzikos kūriniai.

Kolektyvo koncertinė veikla intensyvi: dainuojama savo krašto klausytojams, koncertuojama įvairių Lietuvos vietovių koncertų salėse ir bažnyčiose, veiklos rezultatai pristatyti Nyderlandų, Sakartvelo klausytojams.

„Alkupis“ yra pelnęs geriausio Panevėžio rajono vokalinio ansamblio titulą, tapo šalies vokalinių ansamblių konkursų „Sidabriniai balsai“, „Šventosios gaida“, „Šilų aidai“, „Kur aukštas klevas“ laureatu ir nugalėtoju. 2013 m. kartu su moterų vokaliniu ansambliu „Raskila“ įrašė ir išleido kompaktinę plokštelę.

Mišriam vokaliniam ansambliui „Alkupis“ suteikta I mėgėjų meno kolektyvų kategorija.


Moterų vokalinis ansamblis RASKILA

Vadovė LINA KAIRYTĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. kairyte.lina@gmail.com

Ansamblis veiklos metus skaičiuoja nuo 1995 m. Jo dainininkės – įvairaus amžiaus, profesijų, užsiėmimų, skirtingos sceninės patirties moterys, suvienytos meilės muzikai.

„Raskila“ – daug koncertuojantis ansamblis, dainuojantis Miežiškių kultūros centro renginiuose, kitose rajono, Lietuvos vietovėse vykstančiose šventėse, koncertuose. Jo dainų klausėsi ir Latvijos, Vokietijos, Nyderlandų, Sakartvelo publika.

Ansamblis yra pelnęs nemažai svarių apdovanojimų: yra daugkartinis Panevėžio rajono vokalinių ansamblių konkurso nugalėtojas, šalies vokalinių ansamblių konkursų „Sidabriniai balsai“, „Šventosios gaida“, „Šilų aidai“, „Kur aukštas klevas“ laureatas ir nugalėtojas, tarptautinių konkursų nugalėtojas – 2017 m. Sopote (Lenkija) chorų festivalyje „Mundus Cantat“ laimėtas aukso diplomas ir specialus diplomas už vokalinę techniką, 2018 m. Prahoje (Čekija) konkurse-festivalyje „Praga Cantat“ laimėtas aukso diplomas ir specialus diplomas už autentišką liaudies muzikos interpretavimą.

Už 2011 m. pasiekimus „Raskila“ pripažinta geriausiu šalies vokaliniu ansambliu, kolektyvui ir vadovei Linai Kairytei įteikta „Aukso paukštė“.

1999 m. „Raskila“ įrašė ir išleido garso kasetę „Alksnio ugnelė“, 2013 m. kartu su mišriu vokaliniu ansambliu „Alkupis“ įrašė ir išleido kompaktinę plokštelę.

Moterų vokaliniam ansambliui „Raskila“ suteikta I mėgėjų meno kolektyvų kategorija.


Moterų vokalinis ansamblis VĖJŪNĖ

Vadovė LINA KAIRYTĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. kairyte.lina@gmail.com

Ansamblis veiklą pradėjo 2009 m. Patyręs veiklos pertraukų, sudėties pokyčių, pastaruoju metu kolektyvas sustiprėjo, tapo vienu geriausių Panevėžio rajono vokalinių ansamblių. 2015 m. „Vėjūnė“ laimėjo pirmąją vietą rajono vokalinių ansamblių konkurse, trečiąją vietą šalies vokalinių ansamblių konkurse „Kur aukštas klevas“, kaimų ir miestelių kolektyvų kategorijoje.

Moterys atlieka išplėtotas liaudies dainas, šiuolaikinių Lietuvos ir pasaulio kūrėjų muziką, romansus.

Dainininkės ir vadovas nuolat laukia ansamblio gretas papildyti pasirengusių, dainuoti mėgstančių ir norinčių moterų ir merginų.

Moterų vokaliniam ansambliui „Vėjūnė“ suteikta II kategorija.


Populiariosios muzikos grupė PILNATIS

Vadovė LINA KAIRYTĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. kairyte.lina@gmail.com

Grupė veiklą pradėjo 2007 m., vokalinių ansamblių „Raskila“ ir „Alkupis“ dainininkams su vadove Lina Kairyte sumanius surengti sau neįprasto žanro, populiariosios muzikos, koncertą. Išryškėjus kelių dainininkų gebėjimams perprasti mikrofoninio dainavimo subtilumus, panorus gausinti repertuarą, vietoje planuoto vienkartinio projekto buvo sukurta grupė.

Šiuo metu „Pilnaties“ repertuare – dešimtys populiarių Lietuvos ir užsienio kūrėjų dainų. Kolektyvas kasmet parengia po naują programą, nuolat pasirodo tradiciniuose Miežiškių kultūros centro renginiuose, rengia koncertus įvairiose Lietuvos vietovėse, dalyvauja konkursuose, festivaliuose, šventėse, linksmina publiką privačiuose vakarėliuose. 2019 m. Lietuvos modernaus meno festivalyje-konkurse „Keturiese“ pelnė profesionaliausio kolektyvo apdovanojimą.


TEATRAS

Vadovė JURGA ŠVAGŽDIENĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. jursva@gmail.com

Pirmieji vaidinimai Miežiškių parapijos salėje ir mokykloje pradėti rengti trečiąjį XX a. dešimtmetį. Vėliau miežiškėnų pamėgtas žanras puoselėtas mokykloje ir kultūros namuose. Skirtingi režisieriai dirbo su besikeičiančiomis artistų trupėmis, dažniausiai inscenizuotos lietuvių autorių komedijos. Vienas aktyvesnių mėgėjų teatro veiklos periodų – 2001–2008 m., kai kultūros centre dirbo ir muzikinius spektaklius statė režisierė Diana Kupšienė.

Nuo 2008 m. Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatrui vadovauja Jurga Švagždienė. Pirmieji jos darbai – su kolegomis kasmet organizuoti teatralizuoti karnavalai. Vėliau pasukta kita kryptimi, pradėti statyti spektakliai, jie pristatomi apžiūrose, festivaliuose, šventėse, pelno pripažinimą, apdovanojimus.

Įvertinus 2016 m. veiklą Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatras ir J. Švagždienė tapo „Aukso paukštės“ laureatais nominacijoje „Geriausias suaugusiųjų mėgėjų teatras ir vadovas“.

2016 m. ir 2018 m. teatras tapo Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ laureatu.

2017 m. ir 2019 m. teatras ir vadovė nominuoti keturiems Lietuvos mėgėjų teatro šventės „Tegyvuoja teatras“ apdovanojimams, 2017 m. J. Švagždienė pelnė apdovanojimą „Ryškiausia sezono režisierė“.

2018 m. miežiškėnų spektaklis atrinktas į finalinį Dainų šventės Teatro dienos vaidinimą.

2019 m. Lietuvos klojimo teatrų krivūlėje Miežiškių teatras pelnė vieną iš dviejų pagrindinių prizų.

Šiuo metu teatro repertuare yra trys spektakliai: „Susipyko“ (J. Švagždienės sukurta K. Čiplio-Vijūno pjesės „Bobutės susipyko“ adaptacija ir režisūra), „Ilgam prisiminimui“ (J. Švagždienės scenarijus ir režisūra), „Kaip visi žmonės“ (J. Švagždienės scenarijus ir režisūra).

Mėgėjų teatrui suteikta I mėgėjų meno kolektyvų kategorija.


Pučiamųjų instrumentų orkestras CIONGS
Vadovas RIMANTAS ŠVAPLYS
Tel. +370 45 59 92 17, el. p. rimantassvaplys@gmail.com

Orkestras „Ciongs“ veiklą pradėjo 2009 m., kai Miežiškiuose susibūrė keli pučiamaisiais groti norintys žmonės, kultūros centre atsirado galimybių įdarbinti orkestro vadovą. Dirbti su muzikantais pradėjo Dainius Šilkaitis, po kurio laiko jį pakeitė kitas profesionalas, jo tėvelis Albinas Šilkaitis.

2018 m. pradžioje A. Šilkaičiui išėjus iš darbo išsiskirstė ir orkestro muzikantai.

Po vienerių metų pertraukos orkestrą vėl burti pradėjo Rimantas Švaplys. Iš pradinės sudėties teliko vos keli muzikantai, tačiau norinčių groti entuziastų nestinga.

Orkestro muzikantai spėlioja, ar tik nebus taip, kad jų kolektyvas vienintelis Lietuvoje turi savą kompozitorių. Jiems kuria ir melodijas specialiai esamai muzikantų sudėčiai pritaiko pats vadovas R. Švaplys. Orkestras jau turi savo repertuarą ir mielai koncertuoja vietos renginiuose, dalyvavo Panevėžio rajono vario dūdų orkestrų šventėje „Žiemos audra“, Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų atvirojo čempionato regioniniame ture.