Miežiškių kultūros centro kolektyvai

 


Folkloro ansamblis RINGIS

Vadovė RITA GASAITIENĖ

Tel. 8 45 59 92 17, el. p. petritarita@gmail.com

Ringis

          1986-ieji – „Ringio“ įsikūrimo metai. Nuo 1986 m. iki 2011 m. kolektyvui vadovavo Valerija Bartulienė, jai talkino Aldona Petrulaitienė. Nuo 2012 m. ansambliui vadovauja Rita Gasaitienė.

          2008 m. kolektyvas pripažintas geriausiu Lietuvos kaimo folkloro ansambliu, ansambliui ir vadovei įteikta „Aukso paukštė“.

          Folkloro ansamblio „Ringis“ repertuare – daugybė aukštaičių krašto dainų, šokių, ratelių, smagių pajuokavimų ir pasakojimų. Per savo veiklos metus ansamblis paruošė 10 programų: „Užgavėnių vaizdelis“, „Žemynėla, būk sveika“, „Gardus alutis padarytas“, „Par šilalį jojo“, „Slauni mūsų giminėla“, „Linksmavakaris“, „Skrisk, sakalėli“, „Viešnagė nuskendusiame Čičinsko dvare“, „Kūčių vakaras“, „Paparčio žiedas“.  

          Ansamblis – visų šalies Dainų švenčių dalyvis, nuolatinis Panevėžio rajono ir miesto renginių dalyvis, regioninio folkloro ansamblių festivalio „Par šilalį jojo“ iniciatorius. „Ringio“ dainų klausėsi Nidos, Mosėdžio, Alytaus, Kauno, Biržų, Rokiškio, Kupiškio, Kėdainių, Druskininkų, Šakių, Visagino žiūrovai, ansamblio koncertinių išvykų maršrutai pasiekė Latviją, Vokietiją, Olandiją.

          Ansamblio šūkis: „Jeigu reikia – tai ir bus!“. „Ringio“ žmonės tiki tuo, apie ką dainuoja: „Dar neišeisim, dar pabūsim, dar padainuosim daug dainų!“ 

          2014 m. folkloro ansambliui „Ringis“ suteikta mėgėjų meno kolektyvų  II kategorija.


Liaudiškos muzikos kapela RUDENĖLIS

Vadovė GRAŽINA KRIKŠČIŪNIENĖ

Tel. 8 45 59 92 17, el. p. grazina.kristina@gmail.com

DSCF7212          Kolektyvas susikūrė 1986 m. rugpjūčio 8 d. Nuo kolektyvo veiklos pradžios iki 2009 m. pabaigos jam vadovavo Aldona Petrulaitienė. 2010 m. vadovės pareigas perėmė Gražina Krikščiūnienė.

          Per gyvavimo laikotarpį kapela su  koncertinėmis programomis aplankė ne tik daugelį Lietuvos miestų ir kaimų, tapo įvairių konkursų nugalėtoja, bet ir koncertavo Olandijoje, Vokietijoje, Latvijoje.

          „Rudenėlio“ tikslai – įsiklausyti į kiekvieno dalyvio nuomonę, sukurti kolektyve gerą nuotaiką, rinkti savo krašto liaudies kūrybą, populiarinti ją koncertuose ir tradicinėse šventėse, siekti, kad mūsų tautos lobiai sudomintų ir pritrauktų jaunimą.

         2014 m. „Rudenėliui“ suteikta mėgėjų meno kolektyvų  II kategorija.


Liaudiškos muzikos kapela RATASAI

Vadovas RAIMONDAS GRIKŠELIS

Tel. 8 45 59 92 17, el. p. grikselis@gmail.com

Ratasai          Kolektyvas veiklą pradėjo 1997 m. Vadovo credo – „Ką dirbi – dirbk gerai!“.

          Liaudiškos muzikos kapela „Ratasai“ ir vadovas apdovanoti Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondo įsteigta „Aukso paukšte“ nominacijoje „Geriausia 2006 metų liaudiškos muzikos kapela ir vadovas“.

          „Ratasai“ ne kartą pripažinta geriausia Panevėžio rajono kapela. Kolektyvas yra nuolatinis Dainų švenčių dalyvis, Panevėžio rajono kapelų varžytuvių „Kapelmaušis“, įvairių šalies liaudiškos muzikos švenčių, konkursų, varžytuvių dalyvis, nugalėtojas, LTV laidų „Duokim garo“ ir „Gero ūpo“   dalyvis.

          Kolektyvas savo krašto liaudišką muziką yra pristatęs koncertinėse išvykose į tarptautinius dainų ir šokių, folkloro festivalius, šventes. Grota Vokietijoje, Suomijoje, Olandijoje, Danijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Estijoje.

          2014 m. kapelai „Ratasai“ suteikta mėgėjų meno kolektyvų I kategorija.


Mišrus vokalinis ansamblis ALKUPIS

Vadovė LINA KAIRYTĖ

Tel. 8 45 59 92 17, el. p. kairyte.lina@gmail.com

alkupis

Ansamblis veiklos metus skaičiuoja nuo 2000 m. Jo repertuare – klasikinė, bažnytinė muzika, šiuolaikinių Lietuvos ir užsienio vokalinės muzikos kūrėjų dainos, populiariosios muzikos kūriniai.

Kolektyvo koncertinė veikla intensyvi: dainuojama savo krašto klausytojams, koncertuojama įvairių Lietuvos vietovių koncertų salėse ir bažnyčiose, veiklos rezultatai pristatyti Nyderlandų karalystės, Gruzijos klausytojams.

„Alkupis“ yra pelnęs geriausio Panevėžio rajono vokalinio ansamblio titulą, tapo šalies vokalinių ansamblių konkursų „Sidabriniai balsai“, „Šventosios gaida“, „Šilalės aidai“, „Kur aukštas klevas“ laureatu ir nugalėtoju. 2013 m. kartu su moterų vokaliniu ansambliu „Raskila“ įrašė ir išleido kompaktinę plokštelę.

Svarbiausi „Aklupio“ pasiekimai pastaraisiais metais:

2012 m. šalies vokalinių ansamblių konkurse „Kur aukštas klevas“ pelnė pirmąją vietą didžiųjų ansamblių kategorijoje ir buvo pripažintas absoliučiai geriausiu konkurso kolektyvu;

2014 m. Lietuvos vokalinių ansamblių šventėje – konkurse „Šilų aidai“ pelnė antrąją vietą kaimų ir miestelių kolektyvų kategorijoje;

2014 m. pripažintas geriausiu Panevėžio rajono vokaliniu ansambliu;

2015 m. konkurse „Kur aukštas klevas“ laimėjo pirmąją vietą Lietuvos kaimų ir miestelių ansamblių kategorijoje;

2015 m. konkurse „Šventosios gaida“ laimėjo pirmąją vietą mišrių ansamblių kategorijoje.


Moterų vokalinis ansamblis RASKILA

Vadovė LINA KAIRYTĖ

Tel. 8 45 59 92 17, el. p. kairyte.lina@gmail.com

006+

Ansamblis veiklos metus skaičiuoja nuo 1995 m. Jo dainininkės – įvairaus amžiaus, profesijų, užsiėmimų, skirtingos sceninės patirties moterys, suvienytos meilės muzikai.

„Raskila“ – daug koncertuojantis ansamblis, dainuojantis Miežiškių kultūros centro renginiuose, kitose rajono, Lietuvos vietovėse vykstančiose šventėse, koncertuose. Jo dainų klausėsi ir Latvijos, Vokietijos, Nyderlandų karalystės, Gruzijos publika.

Ansamblis yra pelnęs nemažai svarių apdovanojimų: yra daugkartinis Panevėžio rajono vokalinių ansamblių konkurso nugalėtojas, šalies vokalinių ansamblių konkursų „Sidabriniai balsai“, „Šventosios gaida“, „Šilalės aidai“, „Kur aukštas klevas“ laureatas ir nugalėtojas. Už 2011 m. pasiekimus „Raskila“ pripažinta geriausiu šalies vokaliniu ansambliu, kolektyvui ir vadovei įteikta „Aukso paukštė“.

1999 m. „Raskila“ įrašė ir išleido garso kasetę „Alksnio ugnelė“, 2013 m. kartu su mišriu vokaliniu ansambliu „Alkupis“ įrašė ir išleido kompaktinę plokštelę.


Moterų vokalinis ansamblis VĖJŪNĖ

Vadovė LINA KAIRYTĖ

Tel. 8 45 59 92 17, el. p. kairyte.lina@gmail.com

vėjunė

Ansamblis veiklą pradėjo 2009 m. Patyręs veiklos pertraukų, sudėties pokyčių, pastaruoju metu kolektyvas sustiprėjo, tapo vienu geriausių Panevėžio rajono vokalinių ansamblių. 2015 m. „Vėjūnė“ laimėjo pirmąją vietą rajono vokalinių ansamblių konkurse, trečiąją vietą šalies vokalinių ansamblių konkurse „Kur aukštas klevas“, kaimų ir miestelių kolektyvų kategorijoje.

Moterys atlieka išplėtotas liaudies dainas, šiuolaikinių Lietuvos ir pasaulio kūrėjų muziką, romansus.

Dainininkės ir vadovė nuolat laukia ansamblio gretas papildyti pasirengusių, dainuoti mėgstančių ir norinčių moterų ir merginų.


Populiariosios muzikos grupė PILNATIS

Vadovė LINA KAIRYTĖ

Tel. 8 45 59 92 17, el. p. kairyte.lina@gmail.com

pilnatis          Grupė veiklą pradėjo 2005 m., vokalinių ansamblių „Raskila“ ir „Alkupis“ dainininkams su vadove Lina Kairyte sumanius surengti sau neįprasto žanro, populiariosios muzikos, koncertą. Išryškėjus kelių dainininkų gebėjimams perprasti mikrofoninio dainavimo subtilumus, panorus gausinti repertuarą, vietoje planuoto vienkartinio projekto buvo sukurta grupė.

          Grupės dainininkai kūrinius atlieka pasiskirstę į duetus, trio, kvartetus. Šiuo metu „   „  repertuare – dešimtys populiarių Lietuvos ir užsienio kūrėjų dainų. Kolektyvas kasmet parengia po naują programą, kurios premjerą pristato Šv. Valentino dienos vakaronėse. Nuolat pasirodoma tradicinėje Miežiškių kultūros centro Draugų dienoje, Atsisveikinimo su gandrais šventėje, kituose renginiuose. Surengta koncertų Panevėžio mieste ir rajone, publika linksminta privačiuose vakaruose.


TEATRAS

Vadovė JURGA ŠVAGŽDIENĖ

Tel. 8 45 59 92 17, el. p. jursva@gmail.com

19121

Miežiškių kultūros įstaigoje spektakliai statyti nuo pat jos įkūrimo. Skirtingi režisieriai dirbo su besikeičiančiomis artistų trupėmis, dažniausiai inscenizuotos lietuvių autorių komedijos.

Didžiausio pripažinimo Miežiškių teatras sulaukė dutūkstantųjų pradžioje, kultūros centre pradėjus dirbti režisierei Dianai Kupšienei: per kelerius metus pastatytos trys muzikinės komedijos, su jomis sėkmingai dalyvauta Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje – šventėje „Atspindžiai“, gastroliuota, surengti keli komedijų festivaliai Miežiškiuose.

Nuo 2001 m. Miežiškių artistai entuziastingai ėmėsi parodijų žanro. Vadovaujant Linai Kairytei, vėliau į pagalbą pasitelkusiai Jurgą Švagždienę, parengta dvylika parodijų programų. Jos demonstruotos tradicinėje Miežiškių kultūros centro naujametėje šventėje „Auksinė žvaigždė“, kituose vietos renginiuose, įvairiose šventėse, koncertuose Panevėžio ir Kėdainių rajonuose, Utenoje. Parodijų teatras sėkmingai pasirodė Panevėžio rajono suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūrose – šventėse „Anoj pusėj Krekenavos“, 2014 m. šventėje buvo atrinktas atstovauti rajonui Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje – šventėje „Atspindžiai“, joje sulaukė teigiamų komisijos ir publikos atsiliepimų.

2015 m. pavasarį teatras pristatė premjerą – muzikinę komediją „Dainos apie mus“.

2014 m. teatrui suteikta mėgėjų meno kolektyvų II kategorija.