Trakiškio padalinio kolektyvai

Folkloro ansamblis MARGUTIS

Vadovė VILIJA ŠAPARNIENĖ-KIŠONIENĖ

Tel. 8 45 55 29 97, el. p. vijole0@gmail.com

Folkloro ansamblis „Margutis“ veiklą pradėjo 1989 m. balandžio mėn., jam vadovavo meno vadovė Danutė Kirsnienė, nuo 2016 m. vadovauja Vilija Šaparnienė-Kišonienė. Ansamblio dalyvės – įvairaus amžiaus moterys, dainuojančios senąsias savo krašto liaudies dainas, puoselėjančios liaudies tradicijas.

Nuo 1994 m. ansamblis dalyvavo visose Lietuvos Dainų šventėse bei 1999 m., 2008 m., 2014 m. tarptautiniuose folkloro festivaliuose ,,Baltica“. Koncertuota žemaičių folkloro festivalyje Mosėdyje ,,Bieg opelė vingordama” ir kt. šalies renginiuose. 2008 m. TV laida „Gyvenimo ratu“ užfiksavo folkloro ansamblio „Margutis“ Velykų šventimo tradicijas.

Kolektyvas ne tik dainuoja liaudies dainas, šoka senuosius ratelius, bet ir perduoda jaunajai kartai liaudies medicinos, senųjų amatų, kulinarinio paveldo tradicijas. Ansamblis kartu su Trakiškio žolininkių būreliu sukūrė bendras kulinarinio paveldo koncertines-edukacines programas „Oi, diemedi, diemedėli“, „Bulvių gydomosios savybės“, „Jau ruduo“, jas pristato įvairiuose renginiuose. Vyresnės ansamblio dalyvės renginiuose tampa kūlėjomis ir moko jaunąją kartą spragilais kulti javus. Folkloro ansamblis viešina savo išugdytos krašto etnokultūros puoselėtojos, gyvosios tradicijos pateikėjos, 2012 m. Kultūros ministerijos premija už liaudies tradicijų puoselėjimą apdovanotos Janinos Bikinienės veiklą.

Ansamblis aktyviai repetuoja ir yra kviečiamas dalyvauti Panevėžio rajono, miesto, šalies renginiuose. 

Ansambliui suteikta III mėgėjų meno kolektyvų kategorija.


Liaudiškos muzikos kapela JUOSTVINGĖ

Vadovė AUDRONĖ RANCOVIENĖ

Tel. 8 45 59 92 17, el. p. kiraudra@gmail.com

JuostvingeKolektyvas susibūrė 2008 m. Kapeloje groja ir dainuoja dešimt įvairaus amžiaus ir profesijų muzikos entuziastų. Per daugiau nei dešimt kūrybinės veiklos metų sukurta įvairių koncertinių programų, kurios gali papuošti renginius ir šventes: ,,Tylūs armonikos tonai“, ,,Švento Jono vakarėly“, ,,Gimtasis kraštas“, ,,Po darbų“. Kolektyvo repertuare skamba vietos muzikantų pateikta tradicinė liaudies muzika, romansai, lietuvių kompozitorių kūriniai.

Kapela daug koncertuoja Panevėžio rajone ir kitose Lietuvos vietovėse, dalyvavo TV laidoje ,,Duokim garo“, krašto muzikavimo tradicijas pristatė Limbaži (Latvija) miesto šventėje, 2014 m. dalyvavo Dainų šventėje ,,Čia – mano namai“. Aukštaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų varžytuvėse ,,Kapelmaušis“ laimėta III vieta bei apdovanojimas už geriausiai atliktą savo krašto kūrinį.


Moterų vokalinis ansamblis LANKSVA

Vadovė AUDRONĖ RANCOVIENĖ

Tel. 8 45 59 92 17, el. p. kiraudra@gmail.com

2016 m. kūrybinę veiklą pradėjęs moterų vokalinis ansamblis ,,Lanksva“ subūrė įvairių profesijų moteris, mylinčias dainas ir muziką. Per trumpą laikotarpį parengtos kelios koncertinės programos, skirtos įvairioms kalendorinėms ir valstybinėms šventėms: ,,Kalėdų naktį tylią“, ,,Senos dainos – geros dainos“, ,,Išsiskyrę keliai“ ir kt. Ansamblio repertuare – aranžuotos lietuvių liaudies, lietuvių ir užsienio kompozitorių dainos. Kolektyvas aktyviai dalyvauja vietos ir rajono kultūriniame gyvenime, koncertuoja įvairiuose renginiuose, festivaliuose.

2017 m. Panevėžio rajono vokalinių ansamblių konkurse ,,Dainuok, širdie“ laimėtas III laipsnio, 2018 m. – II laipsnio diplomas. 2019 m. kolektyvas dalyvavo respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse ,,Kur aukštas klevas“. 2020 m. respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso ,,Sidabriniai balsai“ atrankos ture laimėtas II laipsnio diplomas.


Žolininkių būrelis TRAKIŠKIO ŽOLININKĖS

Vadovė VILIJA ŠAPARNIENĖ-KIŠONIENĖ

Tel. 8 45 55 29 97, el. p. vijole0@gmail.com

Žolininkių būrelis „Trakiškio žolininkės“ suburtas 2002 m. Žolininkės užsiima edukacine veikla, kurios tikslas – supažindinti su vaistažolėmis, jų naudingomis savybėmis, parodyti, kaip kuri žolė atrodo, paaiškinti, kur auga ir kada rinkti. Trakiškio žolininkės augina žolynus, juos renka, džiovina, ruošia arbatas, pasakoja apie jų naudingas savybes. Pristato edukacines programas „Žolynų magijos paslaptys“, „Žolelių dūmų gydomoji galia“, „Žolelių arbatos“, „Bulvių gydomosios savybės“. Žolininkės teatralizuotai pristato senąją liaudies medicinos patirtį: autentišką gydymo būdą – aprūkymą dagiliais ir kitomis žolelėmis, gelbstintį nuo įvairių ligų ir „blogos akies“, padedantį, „kad velniai atstotų ir piktos dvasios nesikerotų“. Edukacinių programų ir renginių metu vaišina „Laimės“ arbata.

Žolininkių būrelis kartu su folkloro ansambliu „Margutis“ sukūrė bendras liaudies medicinos paveldo edukacines programas ir dalyvavo 2014 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Vilniuje vykusiame renginyje, 2014 m., 2018 m. – Lietuvos Dainų šventėse, nuo 2014 m. kasmet – Šiaulių universiteto Botanikos sodo organizuojamoje Žolinės šventėje, įvairiose šalies miestų ir miestelių šventėse.

Žolininkių sukaupta išmintimi domisi ir žavisi tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus žmonės. 2015 m. spalį Trakiškyje lankėsi, pasakojimą LRT televizijai rengė laidos „Ryto suktinis“ kūrėja Z. Kelmickaitė. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/100996/ryto-suktinis-su-zita-kelmickaite

2018 m. Panevėžio Gerų naujienų televizija (GNTV HD), įgyvendindama projektą „Tradicijos, išaugintos Panevėžio rajone“, sukūrė laidą apie Trakiškio žolininkes.


Moterų klubas ATGAIVA

Vadovė VILIJA ŠAPARNIENĖ-KIŠONIENĖ

Tel. 8 45 55 29 97, el. p. vijole0@gmail.com

Moterų klubas susibūrė 2019 m. Klubo veiklos tikslas – sudaryti sąlygas aktyvių moterų užimtumui, saviraiškai, vykdant kūrybines iniciatyvas, dalyvaujant renginiuose ugdyti kūrybiškumą, meninę raišką. Užsiėmimuose moterys mezga, simegrafijos technika siuvinėja atvirukus, kuria ir gamina įvairius suvenyrus, papuošimus, švenčių dekoracijas. Klubo dalyvės aktyviai dalyvauja organizuojant popietes, susitikimus, paskaitas, išvykas.