Trakiškio padalinio kolektyvai

FOLKLORO DAINININKIŲ GRUPĖ „MARGUTIS“

Vadovė Vilija Šaparnienė-Kišonienė

Tel. +370 45 55 29 97, el. p. vijole0@gmail.com

Folkloro ansamblis „Margutis“ veiklą pradėjo 1989 m. balandžio mėn. Kolektyvą subūrė ir jam vadovavo meno vadovė Danutė Kirsnienė, 2016 m. šį darbą perėmė Vilija Šaparnienė-Kišonienė. Vėliau ansamblis tapo folkloro dainininkių grupe. Grupės dalyvės – įvairaus amžiaus moterys, dainuojančios senąsias savo krašto liaudies dainas, puoselėjančios liaudies tradicijas.

Nuo 1994 m. kolektyvas dalyvavo visose Lietuvos Dainų šventėse bei 1999 m., 2008 m., 2014 m. tarptautiniuose folkloro festivaliuose ,,Baltica“. Koncertuota žemaičių folkloro festivalyje Mosėdyje ,,Bieg opelė vingordama” ir kt. šalies renginiuose. 2008 m. TV laida „Gyvenimo ratu“ užfiksavo folkloro ansamblio „Margutis“ Velykų šventimo tradicijas. Folkloro ansamblis viešino savo išugdytos krašto etnokultūros puoselėtojos, gyvosios tradicijos pateikėjos, 2012 m. Kultūros ministerijos premija už liaudies tradicijų puoselėjimą apdovanotos Janinos Bikinienės veiklą.

Kolektyvas ne tik dainuoja liaudies dainas, šoka senuosius ratelius, bet ir perduoda jaunajai kartai liaudies medicinos, senųjų amatų, kulinarinio paveldo tradicijas. Kolektyvas kartu su Trakiškio žolininkių būreliu sukūrė bendras kulinarinio paveldo koncertines-edukacines programas „Oi, diemedi, diemedėli“, „Dagilėli“, „Bulvių gydomosios savybės“, „Apynėli, žaliasai“, jas pristato įvairiuose renginiuose. Vyresnės dalyvės renginiuose tampa kūlėjomis ir moko jaunąją kartą spragilais kulti javus, padeda pristatyti Trakiškio žolininkių edukacines programas.

Ansamblis aktyviai repetuoja ir yra kviečiamas dalyvauti Panevėžio rajono, miesto, šalies renginiuose. 

2018 m. ansambliui suteikta III mėgėjų meno kolektyvų kategorija. 


Liaudiškos muzikos kapela JUOSTVINGĖ

Vadovė AUDRONĖ RANCOVIENĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. kiraudra@gmail.com

JuostvingeKolektyvas susibūrė 2008 m. Kapeloje groja ir dainuoja dešimt įvairaus amžiaus ir profesijų muzikos entuziastų. Per daugiau nei dešimt kūrybinės veiklos metų sukurta įvairių koncertinių programų, kurios gali papuošti renginius ir šventes: ,,Tylūs armonikos tonai“, ,,Švento Jono vakarėly“, ,,Gimtasis kraštas“, ,,Po darbų“. Kolektyvo repertuare skamba vietos muzikantų pateikta tradicinė liaudies muzika, romansai, lietuvių kompozitorių kūriniai.

Kapela daug koncertuoja Panevėžio rajone ir kitose Lietuvos vietovėse, dalyvavo TV laidoje ,,Duokim garo“, krašto muzikavimo tradicijas pristatė Limbaži (Latvija) miesto šventėje, 2014 m. dalyvavo Dainų šventėje ,,Čia – mano namai“. Aukštaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų varžytuvėse ,,Kapelmaušis“ laimėta III vieta bei apdovanojimas už geriausiai atliktą savo krašto kūrinį.


Moterų vokalinis ansamblis LANKSVA

Vadovė AUDRONĖ RANCOVIENĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. kiraudra@gmail.com

2016 m. kūrybinę veiklą pradėjęs moterų vokalinis ansamblis ,,Lanksva“ subūrė įvairių profesijų moteris, mylinčias dainas ir muziką. Per trumpą laikotarpį parengtos kelios koncertinės programos, skirtos įvairioms kalendorinėms ir valstybinėms šventėms: ,,Kalėdų naktį tylią“, ,,Senos dainos – geros dainos“, ,,Išsiskyrę keliai“ ir kt. Ansamblio repertuare – aranžuotos lietuvių liaudies, lietuvių ir užsienio kompozitorių dainos. Kolektyvas aktyviai dalyvauja vietos ir rajono kultūriniame gyvenime, koncertuoja įvairiuose renginiuose, festivaliuose.

2017 m. Panevėžio rajono vokalinių ansamblių konkurse ,,Dainuok, širdie“ laimėtas III laipsnio, 2018 m. – II laipsnio diplomas. 2019 m. kolektyvas dalyvavo respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse ,,Kur aukštas klevas“. 2020 m. respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso ,,Sidabriniai balsai“ atrankos ture laimėtas II laipsnio diplomas.


TRAKIŠKIO ŽOLININKĖS

Vadovė Vilija Šaparnienė-Kišonienė

Tel. +370 45 55 29 97, el. p. vijole0@gmail.com

Žolininkių būrelis „Trakiškio žolininkės“ suburtas 2002 m. Žolininkės užsiima edukacine veikla, kurios tikslas – supažindinti su vaistažolėmis, jų naudingomis savybėmis, parodyti, kaip kuri žolė atrodo, paaiškinti, kur auga ir kada rinkti. Trakiškio žolininkės augina žolynus, juos renka, džiovina, ruošia arbatas, pasakoja apie jų naudingas savybes. Pristato edukacines programas „Žolynėlių galia“, „Aprūkymas žolynėliais“, „Žolynėlių arbatos“, „Bulvių vaistinės savybės“. Žolininkės pristato senąją liaudies medicinos patirtį: autentišką gydymo būdą – aprūkymą dagiliu ir kitomis žolelėmis, gelbstintį nuo įvairių ligų ir „blogos akies“, padedantį, „kad velniai atstotų ir piktos dvasios nesikerotų“. Edukacinių programų ir renginių metu vaišina „Laimės“, „Margučio“ arbatomis.

Žolininkių būrelis kartu su folkloro dainininkių grupe „Margutis“ sukūrė bendras liaudies medicinos paveldo edukacines programas ir dalyvavo 2014 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Vilniuje vykusiame renginyje, 2014 m., 2018 m. – Lietuvos Dainų šventėse, nuo 2014 m. keletą metų – Šiaulių universiteto Botanikos sodo organizuojamoje Žolinės šventėje, įvairiose šalies miestų ir miestelių šventėse.

Žolininkių sukaupta išmintimi domisi ir žavisi tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus žmonės. 2015 m. spalį Trakiškyje lankėsi, pasakojimą LRT televizijai rengė laidos „Ryto suktinis“ kūrėja Z. Kelmickaitė. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/100996/ryto-suktinis-su-zita-kelmickaite

2018 m. Panevėžio Gerų naujienų televizija (GNTV HD), įgyvendindama projektą „Tradicijos, išaugintos Panevėžio rajone“, sukūrė laidą apie Trakiškio žolininkes.

Trakiškio žolininkės dalyvauja įvairiuose projektuose, akcijose, programas pristato tiek savo krašte, tiek tolimesnėse išvykose. https://www.radviliskiokrastas.lt/diena-trakiskyje-tai-prasmingai-praleistas-laikas/


MOTERŲ KLUBAS „ATGAIVA“

Vadovė Vilija Šaparnienė-Kišonienė

Tel. +370 45 55 29 97, el. p. vijole0@gmail.com

Moterų klubas susibūrė 2019 m. Klubo veiklos tikslas – sudaryti sąlygas aktyvių moterų užimtumui, saviraiškai, vykdant kūrybines iniciatyvas, dalyvaujant renginiuose ugdyti kūrybiškumą, meninę raišką. Užsiėmimuose moterys mezga, kuria ir gamina įvairius rankdarbius, suvenyrus, puošmenas, švenčių dekoracijas. Klubo narės aktyviai dalyvauja organizuojant popietes, susitikimus, paskaitas, išvykas.

 

 

 

 


LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJAI

Vadovė Vilija Šaparnienė-Kišonienė

Tel. +370 45 55 29 97, el. p. vijole0@gmail.com

Ugdomi mažieji liaudies kūrybos atlikėjai. Jie mokosi senelių tarmės, pasakoja įvairius liaudies pasakojimus, sakmes, pasakas, padavimus, susipažįsta su smulkiąja tautosaka – paukštelių pamėgdžiojimais. Atlikėjai dalyvauja Lietuvos vaikų ir mokinių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis“ (Panevėžio rajono atrankos ture, Panevėžio regiono ture) ir kituose etninės kultūros renginiuose.

Išrinkti konkurso „Tramtatulis“ Panevėžio rajono turo laimėtojai