Metinės veiklos užduotys

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro direktorės
Birutės Titienės 2020 m. veiklos užduotys

Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas/institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Koordinuoti Kultūros paso programą, užtikrinti programos vykdymą Parengtos Kultūros paso programos 1 programa. Įgyvendintos akredituotos programos
2. Koordinuoti projektinę veiklą, projektų rengimą papildomam finansavimui gauti, užtikrinti finansuotų projektų įgyvendinimą Parengtos projektų paraiškos papildomam finansavimui gauti 3 paraiškos. Įgyvendinti finansuoti projektai
3. Koordinuoti Neformaliojo vaikų švietimo programą, užtikrinti programos vykdymą Parengtos Neformaliojo vaikų švietimo programos 2 programos. Įgyvendintos akredituotos programos
4. Užtikrinti mėgėjų meno sklaidą bendruomenėje, mėgėjų meno veiklos pristatymą Panevėžio rajone, Lietuvoje ir užsienyje, koordinuoti renginių organizavimą Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų koncertai, parodos Koncertų, parodų, spektaklių ir koncertinių pasirodymų skaičius –50
5. Pagerinti sąlygas veiklai Nevėžio padalinio darbuotojams, meno mėgėjams ir lankytojams Kultūros centrui perduotos papildomos patalpos pritaikytos kultūrinei veiklai Pritaikytos naujos patalpos skirtingų žanrų kolektyvų repeticijoms (2). Įrengta žiūrovų salė pirmame pastato aukšte (1). Įrengtas darbo kabinetas vadovams (1)
6. Užtikrinti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ečiui skiriamų renginių organizavimą Organizuoti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo renginiai Renginiai (3)