Nevėžio padalinys

      1979 m. Limeikių  kaime buvo įkurti kultūros namai. 1986 m. iš Limeikių įstaiga perkelta į Nevėžio gyvenvietę. Nuo 1981 m. iki 2015 m. kultūros įstaigai vadovavo  Stasė  Eigirdienė, nuo 2015 m. vadovauja Daiva Karaman.

          Vienas svarbiausių Nevėžio padalinio darbų – Nibragalio kaimo dainininkių veiklos stiprinimas ir viešinimas. Etnomuzikologai šių moterų dainavimą bosuojant įvardija vienu iš didžiausių XX a. pabaigos atradimų. Kolektyvas dalyvavo dainų šventėse, Sostinės dienose, tarptautiniame  folkloro festivalyje “Skamba skamba  kankliai“. Dainininkės  rodytos TV laidose, jų dainos transliuotos radijo laidose. Įrašyta moterų atliekamų dainų kompaktinė plokštelė su knygele „Ne del‘ ta dainuojam“.

          1998 m. suburtas  folkloro ansamblis „Radasta“, kuriam iki 2012 m. vadovavo Vytautas Žukauskas, šiuo metu kolektyvo vadovė – Audronė Kirsnienė.

1997 m. vadovai Vytautas Žukauskas, vėliau – Algis Gruodis, pradėjo burti moteris į vokalinį ansamblį. Jų darbą 1999 m. perėmus vadovei Linai Kairytei, buvo sukurtas ansamblis „Vakarė“.

           Nuo 1991 m. kasmet paskutinį gegužės savaitgalį Nibragalio kaime vyksta Mojavos (tradicinės, nuo XIX a. vidurio Lietuvoje  žinomos šventės, kuriose garbinama Šv. Marija), kuriose meldžiamasi ir bendraujama smagiose gegužinėse.

          2001 m. pradėtos rengti duonos kepėjų šventės „Visur duona  su pluta“, surinkta nuotraukų ekspozicija „Duonos kelias“, išleista brošiūra apie mūsų krašto kepėjas, duonos kepimo papročius. “Visur duona su pluta“ išaugo į šalies naminės duonos kepėjų šventę.

          Kiekvienais metais Nevėžio ir aplinkinius kaimus linksmina Trijų Karalių, Užgavėnių persirengėlių eitynės, birželio mėnesį tradiciškai švenčiama vaikų šventė, rudenį po kiemus keliauja “Tvarkdaraičio“ svita, renkanti gražiausią sodybą, vis kitame apylinkių kaime rengiama poezijos ir kulinarinio paveldo šventė "Bobų vasara".

          Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinyje vykdomos edukacinės programos vaikams „Visur duona su pluta“, „Piemenų žaidimai“, „Šiaudinių žaislų gamyba“, „Kiaušinių marginimas“, „Karpiniai“. Organizuojamos vaikų darbų parodos.