Korupcijos prevencija

Viešo informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Miežiškių kultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Miežiškių kultūros centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Telefonu (8 45) 599 217 (darbo valandomis)

Paštu Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro direktorei, Nevėžio g. 7, 38117, Miežiškiai, Panevėžio rajonas

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


Miežiškių kultūros centro korupcijos prevencijos 2023-2025 m. programa