Bendros žinios apie įstaigą

ISTORIJA
          Miežiškių krašto žmonės – muzikalūs, dainingi. Nuo seno jie dainuodavo dirbdami ir ilsėdamiesi, švęsdami – dainos plaukdavo iš kaimo į kaimą. XX a. pradžioje Miežiškių krašto kaimuose rengtos vakaruškos buvo puiki proga jaunimo meninei raiškai. Po I pasaulinio karo, 1928 m. atstatytame ūkininko Kazimiero Rimšos klojime buvo surengtas pirmasis miežiškėnų vaidinimas – „Paparčio žiedas“. Tradiciją rengti vaidinimus tęsė ir 1947 m. įsteigta Miežiškių progimnazija. 1950 m. Miežiškiuose buvo atidaryti kultūros namai. Meno saviveiklos kolektyvų daugėjo, kilo jų meninis lygis. 1961 m. Miežiškių kultūros namai respublikinėje kultūros ir švietimo įstaigų apžiūroje laimėjo pirmąją vietą. Už 1962 m. darbo rezultatus vėl pelnyta pirmoji vieta. Įstaiga gavo prizą „Puikiai dirbantys kultūros namai“. 1967 m. miežiškėnai tapo plačiai žinomi – per Lietuvos televiziją buvo parodyta Miežiškiuose sukurta muzikinė – vaidybinė programa „Ženykis, vaike“. Miežiškių meno kolektyvai – daugelio Dainų švenčių dalyviai, nuolatiniai rajono ir šalies švenčių, konkursų, varžytuvių dalyviai, laureatai, nugalėtojai.
Miežiškių kultūros centras apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomu „Geriausias 2002  m. kaimo kultūros centras“. 2003 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sprendimu buvo įregistruotas Panevėžio rajono Miežiškių seniūnijos kultūros centras.

DABARTIS

2016 m. Miežiškiai tapo mažąja Lietuvos kultūros sostine. 2018 m. buvo renovuotas centro pastatas, pastatyta nauja žiūrovų salė.

Tradiciniai Miežiškių kultūros centro renginiai: šalies moterų armonikininkių šventė-varžytuvės „Petronės armonika“ (laidos autorė Zita Kelmickaitė, 2008 m.), (GNTV reportažas, 2020 m.), Panevėžio rajono pasakotojų šventė-varžytuvės „Pilimutės šposai“, Panevėžio rajono folkloro festivalis „Par šilalį jojo“, Aplankymo atlaidų pakermošis – Teatro šventė, šalies naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su pluta“, Šv. Baltramiejaus atlaidų pakermošis – Atsisveikinimo su gandrais šventė, Aukštaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis“, valstybinių, tautinių, kalendorinių švenčių progomis organizuojami renginiai.