Nevėžio padalinio kolektyvai

Moterų vokalinis ansamblis VAKARĖ

Vadovė LINA KAIRYTĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. kairyte.lina@gmail.com

Vadovas Vytautas Žukauskas 1997 m. pradėjo burti moteris į vokalinį ansamblį. Vėliau darbą perėmė meno vadovė Lina Kairytė. 1999 m. kolektyvas pavadintas „Vakarės“ vardu.

Šiuo metu ansamblyje dainuoja 12 moterų, joms vadovauja Virginijus Kazlauskas. Repertuare – populiari vokalinė muzika, liaudies dainos ir jų interpretacijos, romansai, lietuvių bei pasaulio kompozitorių kūriniai.

Ansamblis dalyvauja vokalinių ansamblių šventėse, konkursuose, romansinės muzikos festivaliuose, koncertuoja įvairių bendruomenių, kultūros centrų renginiuose. 2018 m. Miežiškių kultūros centro jungtinio choro sudėtyje dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“

Panevėžio rajono vokalinių ansamblių ir solistų konkursuose „Vakarė“ yra laimėjusi II laipsnio diplomus. Regioniniuose vokalinių ir romansinių ansamblių festivaliuose- konkursuose „Rudens dainų mozaika“ – III ir II vietas.

Moterų vokaliniam ansambliui „Vakarė“ suteikta II mėgėjų meno kolektyvų kategorija.


Folkloro ansamblis RADASTA

Vadovė JOLANTA KARALIŪNIENĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. jolantaimbr@gmail.com

Ansamblis „Radasta“ susikūrė 1998 m. Pirmasis vadovas – Vytautas Žukauskas.

Šiuo metu ansamblyje dainuoja 9 moterys. „Radasta“ dalyvauja įvairiuose kaimo bendruomenės, kultūros centro renginiuose. Kolektyvas kviečiamas į savo ir aplinkinių rajonų renginius, yra nuolatinis tradicinio Panevėžio rajono folkloro ansamblių festivalio „Par šilalį jojo“ dalyvis.

Ansamblio repertuarą sudaro liaudies ir pokario laikų dainos, romansai. Ypač didelis dėmesys skiriamas Nibragalio kaimo dainininkių dainoms populiarinti ir savitam dainavimo būdui išsaugoti. Etnomuzikologai šių moterų dainavimą bosuojant įvardija vienu iš didžiausių XX a. pabaigos atradimų.


Neformaliojo vaikų švietimo programa GARSŲ IR SPALVŲ MOZAIKA

Vadovė JOLANTA KARALIŪNIENĖ

Tel. +370 45 59 92 17, el. p. jolantaimbr@gmail.com

 

 

2021 m. Nevėžio kultūros įstaiga gavo finansavimą NVŠ programai. Jos tikslas – ugdyti bendrąsias vaikų kompetencijas plėtojant muzikinę ir meninę raišką.

Programa orientuota į dvi meninės saviraiškos kryptis – muzikavimą ir dailę. Organizuojant veiklas pirmenybė teikiama vaiko individualumui, kūrybiškumui, aktyvumui ir asmeninei saviraiškai ugdyti.

Užsiėmimuose vaikai dainuoja, piešia, žaidžia grupinius žaidimus, organizuoja žygius ir dalyvauja kultūros centrų organizuojamuose renginiuose.


DUONOS KEPĖJŲ BŪRELIS

Vadovė RITA GRIBAUSKIENĖ

Tel. +370 45 55 69 76, el. p. ritute11111@gmail.com

Siekiant gaivinti ir puoselėti senąsias duonos kepimo tradicijas 2000 m. Nevėžio padalinyje suburtas Duonos kepėjų būrelis. Jo įkūrėja – Stasė Eigirdienė. Pirmieji tradicijų saugotojų susiėjimai vyko Nibragalio, Tumagalio, Gitėnų, Limeikių kaimų namuose, kuriuose buvo išlikusios senovinės krosnys.

2001 m. kepėjų iniciatyva pradėtos rengti šventės „Visur duona su pluta“. Iki 2010 m. jos organizuotos senosiose krašto sodybose, vėliau renginiai išaugo, pasiekė šalies mastą, šiuo metu vyksta Krekenavos seniūnijoje, Radviliškių kaime, Audronės ir Albino Kisielių sodyboje. Parengta nuotraukų ekspozicija „Duonos kelias“, išleista brošiūra apie krašto kepėjas, duonos kepimo papročius.

Būrelio narės nuolat dalyvauja Panevėžio krašto renginiuose, šventėse, pristato kulinarinį paveldą, duonos kepimo, duonskrylių virimo tradicijas.


Suaugusiųjų mėgėjų teatras PLEPYS

Vadovė RITA GRIBAUSKIENĖ
Tel. +370 45 55 69 76, el. p. ritute11111@gmail.com

 Suaugusiųjų mėgėjų teatras susibūrė 2017 m. Jo dalyviai – įvairaus amžiaus, profesijų, užsiėmimų žmonės. Kartu su suaugusiaisiais vaidina vaikai ir jaunuoliai – meilės menui, teatrui, kūrybai, bendravimui vienijami bendruomeniški Nevėžio ir aplinkinių vietovių gyventojai.

„Plepys“ su vadove pastatė 2 spektaklius pagal K. Čiplio-Vijūno kūrinius: „Nepaprastą naujieną“ ir „Motinos meilę“.

Teatras dalyvauja Panevėžio rajono teatrų apžiūrose-šventėse „Anoj pusėj Krekenavos“, spektaklius yra pristatęs Anykščių, Panevėžio, Rokiškio rajonų kaimų bendruomenėms.

 


Vaikų ir jaunimo teatro būrelis PLEPUTIS

Vadovė RITA GRIBAUSKIENĖ
Tel. +370 45 55 69 76, el. p. ritute11111@gmail.com

 Vaikų ir jaunimo teatro būrelis veiklą pradėjo 2016 m. Būrelio narių amžius nuo 9 m. iki 17 m.

„Pleputis“ su vadove pastatė 6 spektaklius: pasakas „Laimingoji eglė“ ir „Dangus griūva“, V. Krėvės „Galvažudį“, G. Germavičienės „Vėjo botagą“, A. Liepienės „Erdvėlaikį miške“, A. Almanio „Istorinę pjesę“.

Vaikų ir jaunimo teatro būrelio nariai dalyvauja Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“ Panevėžio rajono turuose, Lietuvos vaikų ir mokinių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ Panevėžio rajono atrankos turuose, Vidurio ir Šiaurės Aukštaitijos regiono turuose, spektaklius pristato kultūros centruose, mokyklose, vaikų darželiuose.

Įvairiuose renginiuose, šventėse „Plepučio“ vaikai demonstruoja įtraukiančią senovinių žaidimų programą „Piemenų žaidimai“.