Nuoširdumu užburiantis romansų vakaras

Jaukioje Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinio salėje degė žvakutės ir skambėjo A. Šabaniausko dainų įrašai, kviesdami visus muzikos mylėtojus į romansų vakarą „Aš be Tavęs“.

Renginyje sulaukėme puikių svečių! Anykščių kultūros centro Burbiškio skyriaus romansinio dainavimo grupė „Pivonija“ (vadovas Robertas Raišelis) klausytojams dovanojo jautrių dainų apie meilę, o Roberto Raišelio ir Alvydo Apeikio dainavimas visų salėje esančių moterų širdis privertė plakti smarkiau.

Folkloro ansamblis „Vešeta“ (vadovė Sigita Čekavičienė) atvyko iš Šilagalio kultūros centro Berniūnų padalinio. Kartu su ansambliu jo dainas traukė visi vakaro dalyviai ir svečiai.

Mišrus trio iš Berčiūnų – Sigita Čekavičienė, Regina Eigirdienė ir Romaldas Zalieskis – visus pakerėjo savo melodingomis dainomis ir žavingomis šypsenomis.

Daug plojimų sulaukė seserų Danutės Žiukienės ir Jolantos Karaliūnienės duetas. Jos pasirinko dainuoti romansus iš savo mamos dainų sąsiuvinio.

Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinio folkloro dainininkių grupė „Radasta“ (vadovė Jolanta Karaliūnienė) savo atliekamas dainas skyrė visiems šventės dalyviams ir publikai.

Širdžiai artimos dainos visiems dovanojo puikią nuotaiką. Malonus bendravimas, šypsenos, pažintys ir pasižadėjimai susitikti kituose renginiuose sukūrė tikrą šventę ne tik žiūrovams, bet ir dalyviams.

Padalinio vadovė Jolanta Karaliūnienė