Knygos sutiktuvės – su ypatingais žmonėmis

Miežiškių kultūros centras išleido liaudies dainų rinkinį „Grūšnela“, kuriuo siekiama įamžinti daugelį metų folkloro ansamblio „Ringis“ kauptą repertuarą, išsaugoti liaudies kūrybą, perduoti jos tradicijas ateities kartoms, savo krašto istorija ir kultūra besidomintiems žmonėms. Leidinio sutiktuvėse pagerbti visi „Ringio“ žmonės, bet ypatingai – ilgametė ansamblio dalyvė, bendraminčių Močia vadinama Angelė Gudienė.

Daugiau nei tris dešimtmečius Miežiškiuose gyvuojančio folkloro ansamblio „Ringis“ dalyviams rūpi ne vien aktyviai repetuoti, koncertuoti, rengti naujas programas, bet ir išsaugoti kolektyvo kūrybinį palikimą. Tad jau ne vienerius metus Aldona Petrulaitienė, Marijona Barzdienė, Valerija Bartulienė renka, užrašo visas dainas, ringiečių atneštas į kolektyvą ir tapusias jo repertuaro dalimi. Moterų iniciatyva net buvo atspausdinti, tarpusavyje išsidalyti keli dainų sąsiuviniai.

Pradėjus rengti naują tokį leidinėlį nuspręsta jį skirti ilgametei ansamblio dalyvei Angelei Gudienei pagerbti – nors po vieną kitą iš surinktų dainų pateikė daugelis „Ringio“ dalyvių, didžiumos kūrinių bendraminčius išmokė būtent ši moteris. Darbui vadovauti ėmėsi, kūrinių natas užrašė, rinkinį susistemino profesionali muzikė, Miežiškių kultūros centro meno vadovė Lina Kairytė. Lėšų knygai parengti ir atspausdinti gauta iš Panevėžio rajono savivaldybės, dalyvaujant konkurse spaudinių leidybos daliniam finansavimui gauti.

Dainų rinkinys pavadintas „Grūšnela“ – taip įamžinant vieną gražiausių A. Gudienės pateiktų dainų. Knygoje esama ir daugiau pagarbos ilgametei „Ringio“ dalyvei ženklų – itin nuoširdžių bendraminčių prisiminimų, pasakojimų apie daugybės dainų, ratelių išmokiusią, su tradicijomis supažindinusią, daugeliui įvairiose gyvenimiškose situacijose gelbėjusią ir už tai Močia vadinamą moterį.

Gražių žodžių A. Gudienei ir kitiems „Ringio“ žmonėms nestigo ir knygos sutiktuvių vakare. Jaukią renginio atmosferą kūrė šiltas dalijimasis prisiminimais, kolektyvo kartu su žiūrovais trauktos liaudies dainos, daugybė sveikinimų.

 

Miežiškių kultūros centro informacija

DSCF3283 DSCF3344 DSCF3326 DSCF3294