Tradicinė Mojava dar vis gyva

Nuo 1997 metų Pavašuokių kaime, Zimnickų sodyboje, vyksta Mojavos – tradicinės gegužinės pamaldos ir bendruomeniški kraštiečių pasibuvimai. Svetingi sodybos šeimininkai Laimutė ir Petras Lipnickai įsileidžia svečius į išpuoselėtą sodybą, kurioje stovi senovinė klėtis, o atėjūs Mojavai prieklėtyje papuošiamas altorėlis.

Paskutinį šių metų gegužės penktadienį sodyboje skambėjo maldos ir giesmės Švč. Mergelei Marijai, kurias skaitė ir giedojo kunigas Saulius Filipavičius bei gausus šventės dalyvių ir svečių būrys. Laikantis senųjų Mojavos tradicijų po maldų laukė linksmybės.

Šiais metais savo pasirodymais šventę papuošė ypač daug kolektyvų: Miežiškių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Rudenėlis“ (vad. G. Krikščiūnienė), folkloro ansamblis „Ringis“ (vad. R. Gasaitienė), Trakiškio padalinio folkloro dainininkių grupė „Margutis“ ir Trakiškio žolininkės (vad. V. Šaparnienė-Kišonienė), liaudiškos muzikos kapela „Juostvingė“ (vad. A. Rancovienė), Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos Berčiūnų liaudiškos muzikos kapela „Sanžyla“ ir Krekenavos kultūros centro Naujarodžių folkloro dainininkių grupė „Žėlupė“ (vad. S. Čekavičienė), Raguvos kultūros centro folkloro dainininkių grupė „Trys kartos“ (vad. Kotryna Juškaitė), Panevėžio miesto folkloro ansamblis „Ratelis“ (vad. A. Ramoškienė), Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Malmažėlė“ (vad. M. Giraitienė).

Šventę vedė Pavašuokių Mojavų sumanytoja ir ilgametė organizatorė Stasė Eigirdienė, o visus susirinkusius vaišino garsiosios Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinio duonos kepėjos (vad. R. Gribauskienė).