Teatras „Plepys“ minėjimo dalyviams dovanojo spektaklį

Gegužės 8 dieną Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinio suaugusiųjų mėgėjų teatras „Plepys“ (vad. Rita Gribauskienė) vyko į Biržų rajoną, į Geidžiūnus. Ten dalyvavo kunigo, dramaturgo, režisieriaus ir švietėjo Kazimiero Čiplio-Vijūno 125-ųjų gimimo metinių minėjime.

Biržų apskrities Geidžiūnų šv. Angelų Sargų bažnyčioje K. Čiplys-Vijūnas kunigu penkerius metus. Ten jis kūrė savo komedijas, leido knygeles. Biržų spaustuvė išspausdino 11 K.Vijūno slapyvardžiu pasirašytų vaidinimų, skirtų lietuviškam sodžiui.

Geidžiūnų bendruomenės namuose vykusiame renginyje apie Kazimierą Čiplį-Vijūną pasakojo istorikė, publicistė,  Panevėžio miesto kultūros ir meno premijos laureatė Joana Viga Čiplytė.

Teatras „Plepys“ minėjimo dalyviams dovanojo spektaklį, sukurtą pagal K. Čiplio- Vijūno kūrinį „Motinos dalia“.

Šventės pabaigoje visi  skanavo Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Biržų 501 kuopos atstovų pagamintos kareiviškos košės.

„Plepio“ artistai ir jų vadovė R. Gribauskienė nuoširdžiai dėkoja šventės organizatoriams – Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešosios bibliotekos darbuotojams – už kvietimą ir šiltą priėmimą, o Joanai Vigai Čiplytei už linkėjimus, dovaną ir galimybę pabendrauti su žmogumi, kuris taip glaudžiai susijęs su K. Čipliu-Vijūnu, kolektyvo itin vertinamu kūrėju.