NVŠ veikla Nevėžio padalinyje 2019 metais

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinyje buvo vykdoma NVŠ programa „Mano teatras“. Programoje dalyvavo 10 vaikų. Programos tikslas – skirti daug dėmesio visapusiškam kūrybiškos asmenybės ugdymui, sceninės patirties, socialinių įgūdžių stiprinimui, suteikti teatro meno žinių, patenkinti meninės saviraiškos poreikius. Surengta pažintinių kelionių, edukacinių popiečių, spektaklių stebėjimų ir vertinimų, įvairios gautos informacijos analizavimo ir diskusijų. Vaikai atliko savarankiškas kūrybines užduotis, siūlė idėjas ir jas įgyvendino praktinėse veiklose. Gabiausieji vaikai vaidino suaugusiųjų būrelyje „Plepys“. Jie turėjo galimybę suvaidinti tikrame spektaklyje K. Č. Vijūno „Motinos meilė“, turėjo nemažai pasirodymų : Rokiškio rajono Ragelių bibliotekoje, Anykščių rajono Raguvėlės miestelio bendruomenei, Panevėžio rajone Jotainių kultūros įstaigoje, Raguvos kultūros centre, Panevėžio miesto Senamiesčio- Rožyno bendruomenei ir kt. Kiti NVŠ vaikai turėjo galimybę atsiskleisti ir vaidinti – vaikų ir jaunimo teatro būrelyje „Pleputis“. Jie vaidino spektaklyje A. Almanio „Istorinė pjesė“, jį pristatė Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinėje mokykloje, Raguvos kultūros centre, dalyvavo X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje – šventėje „Šimtakojis“ ir kt.

Mokiniai noriai dalyvavo, stebėjo įvairius renginius: koncertą, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, dalyvavo teatralizuotoje „Trijų Karalių eisenoje“, aplankyta senyvo amžiaus ir neįgalus žmonės, Motinos dienos minėjime, Vaikystės šventėje, kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje, Šv.Liucijos – šviesos dienos paminėjimo popietėje, akcijoje „Tautinė giesmė aplink pasaulį“ ir kt.

Meno vadovė Rita Gribauskienė