Naujuosius sutinkant

Gruodžio 29 d. Miežiškių kultūros centro Trakiškio padalinyje tvyrojo bendrystės, jaukumo, gėrio ir dėkingumo dvasia. Padėkos koncerte „Naujuosius sutinkant“ skambėjo padėkos žodžiai, juos lydėjo vietinių kolektyvų, folkloro ansamblio “Margutis”, liaudiškos muzikos kapelos „Juostvingė“ ir moterų vokalinio ansamblio „Lanksva“, dainos ir muzika.

Džiaugiamės surengę tokį vakarą, nes dėkoti tikrai yra už ką. 

Už nuolatinę pagalbą renginiuose, už iniciatyvas gražinant gyvenvietę – Trakiškio gyventojų bendruomenės valdybai ir jos nariams, seniūnaitei Sigitai Skatovai. Už paramą renginiams – vietos ūkininkams Gerutei ir Arvydui Tulušiams, Elmai ir Vytui Gedviloms, Genutei ir Vladislovui Kontrimavičiams, Danguolei ir Gražvydui Kirkštūnams, Janinai Krikštaponienei, UAB „Factor Collory“. Už aktyvų dalyvavimą renginiuose – Gražinai Ugianskienei, Danutei Pocienė, Viktorijai Klikūnienei, Linai Tumienei, Albinai Lukošienė, Valentinai Valuškienei. Už  pagalbą, kai prireikia vyriškų rankų – Linui Plėtai, Rimui Krikštaponiui, Ainiui ir Mariui Šaparniams, Ričardui Kišonui.

Ypač nuoširdų “ačiū”  padalinio darbuotojos taria mėgėjų meno  kolektyvų nariams. Esame labai dėkingos už bendrystę, viliamės, kad ir ateityje Trakiškio žmonės turės noro, laiko, galimybių dalytis bičiulyste.

Nuoširdžiai dėkojame už draugystę, palaikymą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narei Genei Jakaitienei.

Informaciją parengė Miežiškių k.c. Trakiškio padalinio meno vadovė Audronė Rancovienė

Nuotraukos Vilijos Šaparnienės-Kišonienės