Kviečiame registruotis į Neformalaus švietimo programą ,,Iš liaudies kūrybos skrynelės“ 2018 metams

Sutartis galima sudaryti Miežiškių kultūros centre ir Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinyje iki 2018 m. sausio 18 dienos. Veiklų pradžiai 2018 m. vasario 1 d. Veiklos bus vykdomos Miežiškių kultūros centre ir Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinyje

Programos aprašas:

Neformalaus vaikų švietimo programos ,,Iš liaudies kūrybos skrynelės“ esmė ne tik miksuoti dailę, meną ir liaudies muziką, bei liaudies kultūros tradicijas, bet ir ugdyti kūrybingumo, iniciatyvumo kompetencijas. Tenkinant vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, sužadinant poreikį kurti pačiam, skatinti domėjimąsi įvairiais menais ir liaudies kūryba. Sąmoningai dalyvauti kūrybinėje veikloje, estetiškai formuoti savo aplinką, skatinant sukurtus produktus mokytis reklamuoti ir realizuoti. Užsiėmimų metu mokytojas  supažindins  vaikus su skirtingomis dailės technikomis ir technologijomis, siekiant tradicinius menus jungti su netradiciniais, integruojant į veiklas liaudies muziką bei papročius. Dalyvaujant įvairiose edukacinėse programose skirtose kalendorinėms metų ir šeimos šventėms, vaikai susipažins su lietuvių papročiais ir tradicijomis, dainomis ir rateliais, bus skatinami dalyvauti kultūrinėje bendruomenės veikloje. Pagamintus kūrybinius darbelius ugdytiniai padovanos vienišiems vietos bendruomenės seneliams, puoš visuomenines savo bendruomenės erdves švenčių proga (Lietuvos 100, šv. Velykos, Motinos diena ir kt.), o taip pat turės galimybę savo darbelius,  daineles, ratelius pristatyti Miežiškių, Nevėžio ir kitose Panevėžio rajono kultūros įstaigų rengiamose parodose bei renginiuose.

 Veiklos metu  vaikai mokysis  įvairias liaudies tradicines meno rūšis pritaikyti netradicinio, šiuolaikiško meno rūšių įvairovėje. Atliekant įvairias užduotis, pasirinkti priemones gamybai, planuoti kūrybinį darbą ir gaminimo procesą, siūlyti idėjas, kam ir kaip sukurtus daiktus panaudoti, įgyvendinti savo idėjas praktiškai. Pagal liaudies dainas ir šokius kurs įvairius suvenyrus ir darbelius. Veiklų metu besimokantieji ugdysis ne tik vertybines nuostatas, jog daryti kitiems gera yra žmogiškumo pagrindas, bet ir verslumo įgūdžius: kaip sukurtą produktą galima realizuoti. Kūrybinėse dirbtuvėse vaikai turės galimybę lavinti prigimtines kūrybines galias, patirti gerų emocijų, dalintis patirtimi, mokytis vieni iš kitų, tyrinėti, analizuoti, ieškoti sprendimo būdų bendradarbiaujant, kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, suprasti jį supantį regimą ir įsivaizduojamą (vaizduotės, kūrybos) pasaulį.  

Kviečiami dalyvauti 7-15 metų vaikai.

Programos mokytoja Rita Gasaitienė 

Darbo grafikas bus praneštas prieš pradedant veiklas