Konkursas laisvai darbo vietai

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras skelbia konkursą Nevėžio padalinio vadovo pareigoms eiti.

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Etatas – 1

Atlyginimo koeficientas – 5,12.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Miežiškių kultūros centro internetinėse svetainėse. Pretendentas dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. mieziskiukc@gmail.com.

arba telefonu (8 45)599217

Pareigybės nuostatai