Jono Buziliausko sveikinimas teatro dienos proga

Šiandien minime Tarptautinę teatro dieną. Ta proga buvome suplanavę į svečius pasikviesti aktorių, teatro režisierių, renginių organizatorių Joną Buziliauską. Nors negalime susitikti „gyvai“, daugkartinis suaugusiųjų mėgėjų teatrų konkursų nugalėtojas, pripažintas ryškus aktorius, puikus režisierius, pastatęs įspūdingų spektaklių – Euripido „Medėją“, A. Vienuolio „Prieblandą“, J. Marcinkevičiaus „Daukantą“ ir „Mindaugą“ – sveikina visus teatro mylėtojus su Tarptautine teatro diena.